Úvodní strana » GDPR

Zásady  zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

ePace s.r.o.
IČ: 08055564
sídlo: Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
zápis ve VŘ: obchodní rejstřík, Městský soud v Praze, sp. zn. C 311128

Jsme poskytovatelem služeb digitálního obsahu pro společnosti. Při Vaší návštěvě našich webových stránek zpracováváme Vaše osobní údaje. Vaše údaje chráníme a nakládáme s nimi vždy podle platných právních předpisů.

V našich zásadách zpracování osobních údajů Vám níže vysvětlíme:

 • jaké osobní údaje shromažďujeme,
 • proč to děláme,
 • jak s nimi nakládáme,
 • jak a kde je získáváme,
 • komu je poskytujeme,
 • jaká máte práva.


Tyto zásady zpracování osobních údajů se použijí, pokud

 • spolu budeme komunikovat (telefonovat si, psát si e-maily anebo jiné elektronické zprávy či pokud vyplníte formulář na webu www.epace.cz),
 • navštívíte web www.epace.cz


Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

 • komunikujeme spolu („komunikace“)
 • marketingové účely – zasílání newsletteru a obchodních sdělení („marketing“)
 • chráníme svůj oprávněný zájem („oprávněný zájem“)
 • plníme právní povinnosti („právní povinnosti“)
 • navštěvujete naše webové stránky („webové stránky“)


Jaké osobní údaje zpracováváme a kdy je zpracováváme?

 • jméno a příjmení – komunikace, marketing, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • e-mail – komunikace, marketing, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • telefon – komunikace, marketing, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • název společnosti - komunikace, marketing, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • funkce ve společnosti - komunikace, marketing, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • informace o procházení webu (cookies, IP adresa) – webové stránky


Jak dlouho osobní údaje ukládáme?

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je stanovena v právních předpisech či po nezbytnou dobu vzhledem k účelům jejich zpracování. 

Doba zpracování záleží na důvodu, proč Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • komunikace – do okamžiku, než komunikace skončí
 • marketing – dokud máme Váš souhlas
 • oprávněný zájem – to je různé a řídíme se při tom právními předpisy, obecně jsou to 3 roky
 • právní povinnosti – to je různé a řídíme se při tom právními předpisy


Kdy Vaše údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu?

Pokud od nás dostáváte newsletter nebo obchodní sdělení, pak Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat – kliknutím na odhlášení v e-mailu, který jste dostali anebo zasláním e-mailu na naši e-mailovou  adresu. 

S kým osobní údaje sdílíme?

Vaše osobní údaje používáme pouze pro účely uvedené výše. Ne vše, co s nimi souvisí, ale dokážeme  zvládnout sami. Proto někdy musíme v nezbytném rozsahu osobní údaje sdílet s někým, kdo nám s různými technickými    věcmi pomáhá.

 • Pro provoz webové domény využíváme web provozovaný společností Active24, s.r.o., IČO 25115804, sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8.
 • Pro hosting webu využíváme služby společnosti WEDOS Internet, a.s., IČO 28115708, sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou.
 • Pro sledování návštěvnosti webu využíváme službu Google Analytics provozovanou společností Google Ireland Limited, se sídlem v Gordon House, Barrow  Street, Dublin 4, Irská republika, zapsaná pod identifikačním číslem 368047.
 • Pro provoz webové aplikace na komunikaci používáme služeb společnosti Suitu websites SE, IČO 01976311, sídlem Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2.
 • Pro provoz kontaktního formuláře používáme služeb společnosti BloomReach Inc., 82 Pioneer Way, Mountain View, CA 94041.
 • Pro provoz e-mailu používáme služeb společnosti BloomReach Inc., 82 Pioneer Way, Mountain View, CA 94041, Spojené státy americké.
 • Pro provoz e-mailu používáme služeb společnosti Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Spojené státy americké.
 • V zákonem stanovených případech jsme povinni některé osobní údaje předat např. orgánům činným v trestním řízení, soudům či dalším orgánům veřejné moci.


Jaká máte ohledně svých osobních údajů práva?

 • právo na přístup – pokud chcete vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete se nás zeptat a získat k nim přístup.
 • právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných – pokud si myslíte, že o Vás zpracováváme nepřesné nebo neúplné osobní údaje, můžete nás požádat o jejich opravu a doplnění.
 • právo na výmaz – pokud nás požádáte, smažeme osobní údaje, které již nejsou potřebné, jsou protiprávní, nemáme důvody pro jejich zpracování nebo již nemáme zákonnou povinnost k jejich zpracování.
 • právo na omezení zpracování – pokud nás požádáte o omezení zpracování, tak Vaše osobní údaje znepřístupníme, dočasně odstraníme nebo uchováme nebo provedeme jiné úkony zpracování.
 • právo na přenositelnost – pokud nás požádáte, předáme Vaše osobní údaje třetím subjektům. Vaší žádosti nevyhovíme, pokud by byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob.
 • právo vznést námitku – pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů a my neprokážeme závažný oprávněný důvod zpracování, který převažuje nad Vašimi právy a svobodami, musíme zpracování bezodkladně ukončit.
 • právo na stížnost – pokud budete nespokojeni se zpracováním osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tato práva ale můžete vykonávat jen v souladu s právními předpisy.


Cookies

Na našich stránkách používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají během prohlížení našich webových stránek do Vašeho prohlížeče. Soubory cookies umožňují snadnější využití našich webových stránek a přizpůsobují jejich obsah Vašim preferencím a potřebám.

K užití cookies, které jsou nezbytné pro správné a bezpečné fungování našich webových stránek, nepotřebujeme Váš souhlas. K užití všech ostatních volitelných cookies je nutný Váš souhlas, který udělíte zakliknutím konkrétního druhu cookies. Svůj souhlas s užíváním cookies můžete kdykoliv na našich webových stránkách změnit nebo odvolat.

Na našich stránkách používáme tyto cookies:

Technické cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro správné a bezpečné fungování našich webových stránek. K jejich užívání nepotřebujeme Váš souhlas.

Analytické cookies

Tyto cookies nám umožňují sledovat a porozumět, jak užíváte naše webové stránky, a tím zlepšovat způsob, jak mají webové stránky fungovat.

Tracking cookies

Tyto cookies nám umožňují sledovat Vás pohyb na našem webu a tím vyhodnocovat Vaše chování. Pomáhají při cílené reklamě a shromažďování analytických údajů o webových stránkách.

 

Co ještě potřebujete vědět?

Pokud máte ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů jakékoli otázky, napište nám na e-mail  info@epace.cz.

Na zpracování a ochranu Vašich osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud by   se Vám cokoliv nezdálo, můžete se na něj obrátit a podat stížnost či jiný podnět: www.uoou.cz.

 

V Praze dne 1. 11. 2023.

ePace s.r.o.
Ing. Jaroslav Novák, jednatel

Pole označená * jsou povinná.

Pole označená * jsou povinná.